Ich Will – می خواهم


Ich will I want

می خواهم

Ich will dass ihr mir vertraut I want you to trust me

می خواهم که به من اعتماد کنی

Ich will dass ihr mir glaubt I want you to believe me

می خواهم که باورم داشته باشی

Ich will eure Blicke spüren I want to feel your eyes

می خواهم چشمانت را حس کنم

Ich will jeden Herzschlag kontrollieren I want to control every heartbeat

می خواهم تمامی نبض ها را کنترل کنم

Ich will eure Stimmen hören I want to hear your voices

می خواهم صداهای شما را بشنوم

Ich will die Ruhe stören I want to disturb the peace

می خواهم آرامش را به هم بزنم

Ich will dass ihr mich gut seht I want you to see me well

می خواهم که مرا به خوبی ببینی

Ich will dass ihr mich versteht I want you to understand me

می خواهم که مرا درک کنی

Ich will eure Phantasie I want your fantasy

تصوراتت را می خواهم

Ich will eure Energie I want your energy

انرژیت را می خواهم

Ich will eure Hände sehen I want to see your hands

می خواهم دستانت را ببینم

Ich will in Beifall untergehen I want to go down in applause

می خواهم غرق تشویق شوم

Seht ihr mich? Do you see me?

آیا مرا می بینی؟

Versteht ihr mich? Do you understand me?

آیا درکم می کنی؟

Fühlt ihr mich? Do you feel me?

آیا احساسم می کنی؟

Hört ihr mich? Do you hear me?

آیا صدایم را می شنوی؟

Könnt ihr mich hören? Can you hear me?

آیا می توانی صدایم را بشنوی؟

Wir hören dich We hear you

صدایت را می شنویم

Könnt ihr mich sehen? Can you see me?

آیا می توانی مرا ببینی؟

Wir sehen dich We see you

ما تو را می بینیم

Könnt ihr mich fühlen? Can you feel me?

آیا می توانی احساسم کنی؟

Wir fühlen dich We feel you

ما تو را احساس می کنیم

Ich versteh euch nicht I don’t understand you

من شما را درک نمی کنم

Ich will I want

می خواهم

Wir wollen dass ihr uns vertraut We want you to trust us

می خواهیم که تو به ما اعتماد کنی

Wir wollen dass ihr uns alles glaubt We want you to believe everything from us

می خواهیم همه چیزمان را باور کنی

Wir wollen eure Hände sehen We want to see your hands

می خواهیم دستانتان را ببینیم

Wir wollen in Beifall untergehen – ja We want to go down in applause – yeah

می خواهیم غرق تشویق شویم – آری

Könnt ihr mich hören? Can you hear me?

آیا می توانی صدایم را بشنوی؟

Wir hören dich We hear you

صدایت را می شنویم

Könnt ihr mich sehen? Can you see me?

آیا می توانی مرا ببینی؟

Wir sehen dich We see you

ما تو را می بینیم

Könnt ihr mich fühlen? Can you feel me?

آیا می توانی احساسم کنی؟

Wir fühlen dich We feel you

ما تو را احساس می کنیم

Ich versteh euch nicht I don’t understand you

من شما را درک نمی کنم

Könnt ihr uns hören? Can you hear us?

آیا می توانی صدایمان را بشنوی؟

Wir hören euch We hear you

صدایتان را می شنویم

Könnt ihr uns sehen? Can you see us?

آیا می توانی ما را ببینی؟

Wir sehen euch We see you

ما شما را می بینیم

Könnt ihr uns fühlen? Can you feel us?

آیا می توانی احساسمان کنی؟

Wir fühlen euch We feel you

ما شما را احساس می کنیم

Wir verstehen euch nicht We don’t understand you

ما شما را درک نمی کنیم

Ich will I want

می خواهم